15.11.2016 - Školení DVPP již 21. 11. 2016

Dobrý den, dne 21. 11. 2016 proběhne na FSS MU v Brně od 9:30 do 16:30 školení DVPP

Zlepšování česko-romských vztahů mezi žáky základních a středních škol

Program vznikl v průběhu řešení projektu NAKI Paměť romských dělníků. Vzdělávací program spočívá v seznámení a osvojení si práce s uceleným cyklem lekcí „Khatar san? Odkud jste?“. Lekce vznikly na základě participativně sebraných osobních vzpomínek slovenských Romů na přesun ze slovenských osad do českých měst za prací po roce 1945. Program je určen vyučujícím předmětů, v nichž je zařazeno průřezové téma Multikulturní výchova (dějepis, zeměpis, občanská výchova, český jazyk atd.). Z lekcí „Khatar san? Odkud jste?“ bude ve spolupráci se společností Code Creator a Centrem pro transfer technologií MU vytvořena interaktivní elektronická učebnice, obsahující didaktické podklady, audiovizuální materiál a komplexní návodnou strukturu, která bude umožňovat používat jednotlivé segmenty i ucelené lekce ve výuce. Šestihodinový vzdělávací program byl v lednu 2016 akreditován v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků u MŠMT, nyní připravujeme jeho pilotní realizaci.

Školení se jako lektorka zúčastní také pamětnice a letošní laureátka Ceny Muzea romské kultury paní Margita Lázoková.

Akreditované šestihodinové školení stojí 560,- kč včetně DPH, přihlašovací pokyny naleznete v letáku, který je ke stažení na tomto odkazu:

http://www.leperiben.cz/files/upload/file/cesko_romske_vztahy_LETAK.pdf

Těšíme se na vás!

Lada Červeňáková, Margita Lázokvá, Peter Pavlenko a Kateřina Sidiropulu Janků

zpět na přehled zajímavostí