intro

Po roce 1945 přišly do českých měst stovky slovenských Romů, aby zde pracovaly na stavbách a v těžkém průmyslu. Příběhy těchto lidí dnes nejsou veřejnosti příliš známy, více se v souvislosti s Romy hovoří o problémech v sociálně vyloučených lokalitách. Přitom právě mnohé z těchto lokalit nesou významnou stopu poválečného industriálního vývoje ČR. Cílem našeho projektu je připomenout příběhy romských dělníků pocházejících z ostravských Vítkovic a brněnského Cejlu.

Vedle samotného sběru vzpomínek, které budou následně uloženy do sbírek Muzea romské kultury, se projekt soustředí na mezigenerační vazby v rodinách pamětníků. V letech 2012-2015 bylo sebráno za asistence pedagogických a komunitních pracovníků ve spolupráci s vnuky, vnučkami  a dcerami pamětníků více než 20 příběhů, a to nejen z Vítkovic a Cejlu, ale také širšího Brna a Ostravsko-Karvinské aglomerace. Nejedná se o projekt velký, spíše jdoucí do hloubky a soustředící se na kontext. Akademický rozměr projektu představuje prověřování platnosti aktuálních teorií v oblasti povahy sociálně deprivovaných lokalit, vzpomínání, generací, dělnické identity a interkulturní spolupráce.

Foto: Romští dělníci při práci na stavbě, Československo, 50. léta. 20. století.
Autor: L. Příborský. Ze sbírky Muzea romské kultury, Brno.

Paměť romských dělníků byla v letech 2012-2015 financována z prostředků programu NAKI spravovaného Ministerstvem kultury ČR (DF12P01OVV029).
V roce 2016 nás finančně podpořilo Centrum pro transfer technologií Masarykovy univerzity.

Děkujeme.