Margita Lázoková 1945

Margita Lázoková O víkendu jezdily z Vídně celé rodiny na nedělní obědy do Bohémy.

Paní Margita Lázoková pochází ze slavné hudebnické
rodiny Lázokových, která do Čech přišla v roce 1947
z východního Slovenska. Paní Lázková se naučila velmi
dobře česky a s výborným prospěchem nastoupila na střední
zdravotnickou školu v oboru biochemie. Brzy však musela
namísto nemocného otce do práce, na recepci hotelu.
Celý život pak pracovala jako servírka v restauraci
Bohéma. Angažovala se také ve Svazu Cikánů-Romů.
Po převratu byla aktivní také v Romské občanské iniciativě
a klíčová byla i její role po rozdělení Československa.